Pencere alt kısmınıda suyun cepheyi yalamaması için çıkıntılı damlalık detaylı yatay elemanlardır.

Ülkemizde daha çok denizlik olarak mermer kullanılmakla birlikte, alüminyum, beton, PVC den olanlarıda mevcuttur. Alternatif olarak kolay işlenmesi, estetik, pratik ve ekonomik olması sebebiyle söve denizlik profilleride kullanılmaktadır. Denizliklerin üst bölgesinde yük taşıma ve dayanıklılığın aranması durumlarında söve denizlik profillerinin üzerine mermer yada alüminyum konması yaygın bir çözümdür.